Sah

Gallery


“Aku dilamar, Mas Aris! Aku dilamar oleh Mas Aris!” pekik Izzah gembira kepada kedua orangtuanya, Suri dan Helmi. Aris adalah tetangga mereka sejak setahun yang lalu dan hubungan kedua keluarga terjalin sangat baik. “Alhamdulillah, nak. Bapak dan ibu turut gembira … Continue reading

Advertisement